Avstemming uttalelse

En avstemming uttalelse er et dokument som begynner med selskapets egen registrering av en konto balanselegger til og trekker forene elementer i et sett av flere kolonner. og bruker deretter disse justeringer for å komme til oppføringen for det samme konto som innehas av en tredjepart. Forskjellene mellom de to kontoene er detaljert i avstemming uttalelse. noe som gjør det lettere å finne ut hvilke av å forene elementer kan være ugyldig og i behov for justering. Avstemming uttalelser er et svært nyttig verktøy for både interne og eksterne revisorer Eksterne revisorer vil sannsynligvis ønske å bruke internt forberedt avstemming uttalelser som en del av sin revisjon prosedyrer.

siden uttalelsene tillate dem å fokusere på å forene elementer.

spesielt i store-regnskap som er vesentlig betydelig komponenter av årsregnskapet. På et minimum. forsoning uttalelser er nyttig for å merke midlertidige forskjeller i når den samme transaksjonen er registrert av begge parter Uttalelsene er enda mer nyttig for å avklare betydelige forskjeller mellom det beløp som er registrert for en transaksjon. som kan kreve justeringer av noen av partene til å endre sine registrerte balanserer.